Školský poriadok - Iskolai rendtartás
Tartalom

I. Bevezető rész

1. A 2019/2020-as iskolai tanévre szóló iskolai rendtartást 2019. október
24-én a pedagógiai tanács elfogadta, az iskolatanács és az igazgató november 15-én jóváhagyta.

2. Az iskolai rendtartást az iskolatanács véleményezte.

3. Az iskolai rendtartást a következő dokumentumok alapján dolgoztuk ki:

 • a Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008 számú törvénye és későbbi módosításai alapján
 • a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 22/2011 számú módszertani utasítása az alapiskolás tanulók értékelésével kapcsolatban
 • a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 36/2018 számú irányelve az alapiskolás tanulók zaklatásáról és ennek megelőzéséről
 • a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 320/2008 számú alapiskolákról szóló rendeletének módosítása a 224/2011 és a 203/2015 számú rendelettel
 • a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium által kiadott Pedagógiai-szervezési útmutatások az aktuális tanévre

 

  • Az iskolai rendtartás előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
  • Az iskolai rendtartást minden tanév elején minden tanulóval és szülővel ismerteti az osztályfőnök.
  • Az iskolai rendtartást minden osztályban jól látható helyen kell elhelyezni.
  • Az iskolai rendtartás következetes betartása az osztályozási időszakban a magaviseleti jegy kritériuma.
  • Tanulóink iskolán kívüli tetteiért nem vállaljuk a felelősséget.

II. Tanulók jogai

A hozzátok legközelebb álló emberek közt, a családban éltek. A szülőknek vagy az őket helyettesítőknek (nevelőszülőknek, gyámnak, iskolának) kötelessége, hogy óvjanak benneteket, gondoskodjanak szükségleteitekről, biztonságotokról, és a társadalommal együtt biztosítsák egészségügyi ellátástokat.

 • Minden gyermeknek joga van a fejlődésre.
 • Jogotok van az ingyenes alap- és középfokú oktatásra.
 • Jogotok van a tanulásra, a játékra, a szünidőre, a pihenésre, a művelődésre, tudni azt, hogy az iskolában milyen követelmények alapján fognak osztályozni és értékelni benneteket.
 • Jogotokban áll elvárni, hogy az iskolában a számotokra új ismereteket érthetően elmagyarázzák. Ha valamit nem értetek, rákérdezhettek.
 • Jogotokban van tudástokról számot adni, és ennek eredményeit ismerni. Ha úgy érzitek, hogy az értékelés nincs arányban tudástokkal, kérjetek tanácsot az osztályfőnöktől és a nevelési tanácsadótól.
 • Jogotok van az iskola felszerelésének, segédeszközeinek, laboratóriumának, könyvtárának használatára, az iskolai tanácsadók és pszichológusok segítségére.
 • Védelem illet meg benneteket a külső beavatkozástól, a testi fenyítéstől, fizikai erőszaktól vagy az ezzel való fenyegetéstől. A biztonság vonatkozik tulajdonotokra, holmitokra. Ami a tiétek, vagy amit ti használtok, ahhoz senki másnak nincs joga.
 • Ugyanúgy ti is kötelesek vagytok tiszteletben tartani és elősegíteni mások biztonságát.
 • A felsorolt jogok megkövetelik, hogy magatok is tevékenyen részt vállaljatok az oktatás folyamatában. Eleget tegyetek a rátok váró feladatoknak, és azon legyetek, hogy minél több tudást szerezzetek.
 • Ezek a jogok osztálytársaitokat is megilletik. Ezért ha valaki zavarja az órát, kihívóan viselkedik, rendetlenkedik, társait megveri, fenyegeti vagy kihasználja, az azt jelenti, hogy nem tiszteli mások jogait.  Amennyiben ez a viselkedése túllép egy bizonyos határon, vállalnia kell az iskolai rendtartásban feltüntetett következményeket.

III. Az iskola munkarendje 

     1. Iskolánkban a tanítás 7.30-kor kezdődik. Lehetőleg 15 perccel a tanítás megkezdése előtt légy az iskolában, és a tanítás befejezése után hagyd el az iskolát, hogy ne zavard azokat, akik még dolgoznak. Iskolánk csengetési rendje:

1. óra                           7.30 - 8.15                        6. óra                          12.10 – 12.55
2. óra                           8.25 - 9.10                        7. óra                         13.25 – 14.10
3. óra                           9.20 – 10.05                      8. óra                         14.10 – 14.55
4. óra                          10.25 – 11.10                     9. óra                         5. óra                         11.20 – 12.05

2. Az iskolai klub a tanítási napokon 11.10 órától 16.30 óráig üzemel. A tanulók csoportosan távoznak az iskolai klubból. A nevelőnő lekíséri őket az öltözőbe.
Távozási időpontok: 15.30 és 16.00

3. Az óraközi szüneteket használd ki pihenésre, feltöltődésre. A 3. óra utáni nagyszünetben – amennyiben az időjárás megengedi – a heteseken kívül mindenki kimegy az udvarra. Nagyszünetben a volt iskolakonyha mögötti parkba ne menj! A szünetekben az iskola épületében ne futkoss, ne kiabálj, ne rendetlenkedj – viselkedj illendően, segíts a kisebbeknek!

4. Az iskola bekerített területét, csak indokolt esetben, az ügyeletes tanító vagy az osztályfőnök engedélyével szabad elhagyni. A délutáni órák előtti 30 perces szünetet (a 6. óra után) - amennyiben az időjárás megengedi - szintén az udvaron töltöd! AZ ISKOLA TERÜLETÉT EBÉDSZÜNETBEN SEM HAGYHATOD EL!

5. Rendszeresen készülj a tanítási órákra! Könyveid, füzeteid és minden tanszered rendszeresen hozd magaddal, és tartsd rendben! Amennyiben az év elején kapott állapothoz mérten a tankönyved év végén nem megfelelő állapotban lesz, vagy elveszítetted, szüleid a tankönyv teljes árát kötelesek megtéríteni.

6. Ha valamilyen oknál fogva felkészületlen vagy a tanítási órára, ne felejtsd el az óra elején ezt tanítódnak jelenteni és a tananyagot bepótolni.

7. A tanítási órán tanítóidat, osztálytársaidat ne zavard illetlen hozzászólásaiddal, trágár beszéddel és rendetlen, fegyelmezetlen magatartásoddal!

8. Ha egy értékelési időszakban több mint 60 órát hiányzol, az elmulasztott tananyag pótlása után a szakos pedagógus saját belátása szerint szóban vagy írásban számon kéri a tananyagot a hiányzást követő 2 héten belül. Utána a számonkérés igazolásáról szóló kitöltött formanyomtatványt az iskola igazgatójának személyesen kell leadnod.

9. Az iskolában a tanulás mellett nagy figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, ezért tilos a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás! A felsorolt élvezeti cikkeket nem tarthatod magadnál sem. Tiltás vonatkozik mindennemű hazárdjátékra is. Tilos az iskolába petárdát és egyéb pirotechnikai eszközöket hoznod! Megszegésük a magaviseleti jegy lerontásával jár!

10. Az iskola pedagógusaival, alkalmazottaival viselkedj tisztelettudóan! Köteles vagy az alapvető illemszabályokat, a nyelvi kultúrára vonatkozó elvárásokat betartani. A trágár beszéd az iskolai rendtartás elleni véteknek minősül.
Tanítási órák alatt ne rágj rágógumit!

11. A tanítónak is szüksége van pihenésre, ezért az óraközi szünetekben csak indokolt esetben zavard.

12. Ha ebédre az iskolai étkezdébe jársz, ott viselkedj kulturáltan, az ebéd kiosztásánál állj sorba!

13. Ha az iskola területén valami meghibásodást, rendkívülit észlelsz, jelentsd az ügyeletes pedagógusnak!

14. Ha hetes vagy, tartsd be a rád vonatkozó utasításokat! A hetesek szabályzata minden osztályban ki van függesztve.

15. Tartsd be a szaktantermek szabályzatát is! A szabályzat minden szaktanteremben ki van függesztve.

16. Ha az év elején bejelentkeztél valamelyik szakkörbe, akkor a kör látogatása év végéig kötelező.

 

IV. A tanulók magatartása

 • A kellemes környezet kialakításához Te is hozzájárulhatsz.

 

  • Öltözködj tisztán, ízlésesen, a korodnak megfelelően!
  • Gondoskodj a környezet tisztaságáról, ne szemetelj!
  • Iskolánkban szigorúan tilos a tökmag és a napraforgómag fogyasztása, ezért iskolába se hozz magaddal!
  • Tilos az ablakon keresztül szemetet, papírt kidobálni és vizet kiönteni!
  • Takarékoskodj a vízzel és a villanyárammal!
  • Az iskolában köteles vagy cipõt váltani, a papucsodat pedig a papucstartóba helyezni!
  • Az ünnepélyes iskolai eseményeken, pl. tanévnyitó, tanévzáró, színházlátogatás... kötelező az ünnepi öltözék viselése! (fehér blúz/ing, sötétkék vagy fekete szoknya/nadrág és félcipő)

2. Tilos a kirívó hajviselet (színes melírozás), sminkelés (szem, szemöldök és száj festése), körömfestés, műköröm, ill. körömépítés, testékszer (piercing) viselése valamint a tetoválás. Amennyiben az osztályfőnök szóbeli figyelmeztetése után nem tapasztalunk javulást, a tanuló osztályfőnöki megrovásban részesül!

3. Ha megtörténik, hogy komoly okból nem tudsz iskolába jönni, köteles vagy személyesen vagy szüleid által ezt az osztályfőnöködnek jelenteni, és a hiányzott órát legkésőbb 3 napon belül igazolni – orvosi vagy szülői igazolással. Ha ennek nem teszel eleget, a mulasztás igazolatlannak minősül.

4. Egy értékelési időszak alatt (félév) a szüleid három alkalommal igazolhatják távolmaradásodat egy-egy napra. Többnapos hiányzásra csak az iskola igazgatója adhat engedélyt, amelyet szüleidnek írásban kérvényezniük kell.

 

5. Igazolatlan órák esetében az osztályfőnök, illetve az igazgató a következő nevelési intézkedéseket javasolhatja:

 • 1-3 tanítási óra                                osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés
 • 1 tanítási nap                                               osztályfőnöki megrovó
 • 2 tanítási nap                                               igazgatói megrovó
 • 3 tanítási nap                                               2-es magaviselet
 • 4-5 tanítási nap                               3-as magaviselet
 • 5 tanítási napnál több                    4-es magaviselet

Igazolatlan hiányzás esetén a következőképpen jár el az iskola:

 • 2 tanítási nap igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök jelenti az igazgatónak, majd az igazgató írásban értesíti és behívja a szülőt, a megbeszélésről jegyzőkönyv készül.
 • Ha az előző intézkedés ellenére a tanuló továbbra is igazolatlanul hiányzik, akkor az iskola igazgatója, behívja a szülőt, a megbeszélésről jegyzőkönyv készül.
 • Ha a tanuló 15 igazolatlan tanítási órát hiányzik 1 hónapban, akkor ezt az iskola jelenti a járási szociális és munkaügyi hivatalnak és a községi hivatalnak – ez már a kötelező iskolalátogatás elhanyagolását jelenti, valamint büntetőjogi következményeket von maga után

6. Köteles vagy hordani az ellenőrző könyvecskét, és a kapott érdemjegyet beíratni. Ugyancsak az ellenőrző könyvbe kell beíratni a szülői- vagy orvosi igazolást, ill. a gyermek szülõ általi kikérését a tanítási órákról (ellenkező esetben az osztályfőnök nem engedheti el). Ha nem hordod az ellenőrző könyvecskét, beírást kapsz.

7. A szülő aláírásának hamisítása vagy az érdemjegy átjavítása miatt rontott magaviseleti jegyet kapsz. Ugyanez vonatkozik az írásbeli felmérők, dolgozatok érdemjegyének átjavítására is.

8. Amennyiben az ellenőrző könyvet esetleg elveszted, köteles vagy jelenteni az osztályfőnöködnek és 2 napon belül 3 € értékben újat vásárolni.

9. Az iskolába ne hozz magaddal értéktárgyakat és nagyobb mennyiségű pénzösszeget! Nem tudunk érte felelősséget vállalni.

10. Az iskolába ne hozz magaddal kést és hegyes tárgyakat, valamint olyan eszközöket, amelyekkel tárgyi és testi sérülést okozhatsz! 

11. A mobiltelefon használata az iskolában, valamint az iskola területén folyó rendezvények során szigorúan tilos! Amennyiben bármelyik pedagógus üzembe helyezett készüléket talál nálad, joga van azt elvenni, amit csak a szüleid válthatnak ki az iskola igazgatóságán, és osztályfőnöki írásbeli megrovással jár.

12. Fényképezőgép, kamera és egyéb elektronikai cikkek (MP3, MP4, stb.) az iskolába nem hozhatók, ellenkező esetben osztályfőnöki írásbeli megrovásban részesülsz.

13. Az iskola és berendezése a mi közös vagyonunk. Mindennemű rongálásuk, a falak önkényes „díszítése“ tilos! Ha a figyelmeztetés ellenére mégis kárt okozol, azt szüleidnek meg kell fizetniük. A kár megtérítése nem mentesít a megfelelő büntetéstől sem.

 • Ne rongáld az osztály berendezését! (tábla, pad, szék, szekrény, mosdó, fal, ajtó, osztályjelzés, ablak stb.)
 • A folyosók falára is ügyelj!
 • Az öltözőben ne hagyj pénzt, egyéb értékeket, és fokozottan ügyelj a rendre!
 • Az illemhelyek tisztaságára és berendezésének épségére is fokozott figyelmet fordíts!

Vétség esetén szüleid kötelesek az okozott kárt megtéríteni az igazgatóságon elhelyezett árlistának megfelelő értékben.

14. Amennyiben nincs önálló tettes, az osztály közösen téríti meg a kárt. Ha a folyosón, illemhelyeken stb. történt a rongálás, és nincs meg a tettes, a kárt közösen térítitek meg.

15. Amennyiben kerékpárral érkezel az iskolába, azt a biciklitartóba helyezd el! Tilos a kerékpárt az iskola falának támasztani, vagy egyéb más helyre letenni! Amennyiben motorkerékpárral érkezel, iskolán kívül parkold le a járművedet!

16. Az iskola udvarán elhelyezett kerékpárok megrongálásáért és eltulajdonításáért nem vállaljuk a felelősséget. Amennyiben az elkövetve tetten érjük, megfelelő büntetésben részesül.

17. Iskolánkban szigorúan tilos egymás zaklatása, egymás személyes dolgainak megrongálása. Ne gúnyold, ne bántsd tanulótársaidat! Ellenkező esetben a rendtartás megfelelő pontja lép érvénybe.

18. Ne tulajdonítsad el más vagyonát! Ne lopj! Amennyiben bizonyíték lesz ellened, rontott magaviseleti jegyet kapsz.

19.  Ha a tankönyveid az év elején felmért állapothoz viszonyítva tönkreteszed, köteles vagy a tankönyv árát megfizetni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a tankönyv elveszik.

 

V. Nevelési intézkedések

1. A tantárgyi olimpiákon, tanulmányi, anyanyelvi, sport- és egyéb versenyeken elért eredményedért, valamint részvételedért osztályfőnöki, illetve igazgatói dicséretben részesülhetsz. Ugyanezen dicséretek illetnek meg az iskola érdekében kifejtett egyéb munkádért is.

 

Dicséretek az osztályzási időszak végén:

 • osztályfőnöki dicséret (versenyen való részvétel, rendezvényeken való szereplés, az osztályfőnök az ellenőrző könyvbe írja)
 • igazgatói dicséret a II. félév végén (járási vagy ennél magasabb szintű helyen elért eredményes szereplésért és a színjeles bizonyítványért)
 • az eredményekért jutalom, a színjeles bizonyítványért emléklap jár

 

 

2. Az iskolai rendtartás megszegése esetén a következő nevelési intézkedések szabhatók ki:

 • osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés (5 beírás az osztályzóívben), amit az osztályfőnök az ellenőrző könyvbe ír be,
 • osztályfőnöki írásbeli megrovás (10 beírás az osztályzóívben), az osztályfőnök az iskola igazgatójával egyezteti, a szülő hivatalos levélben kapja meg,
 • igazgatói megrovó (15 beírás az osztályzóívben).

 

Figyelem!
Súlyos vétség esetén a fokozatosságot nem tartjuk be, tehát azonnal kaphatsz akár rontott magaviseleti jegyet is.

 

Rontott magaviseleti osztályzatot kapsz:

 • igazolatlan hiányzás miatt (IV./5 alapján),
 • ha az igazgatói megrovó után nem észlelünk javulást,
 • egyéb súlyos vétség esetén (pl. lopás, szándékos rongálás, hamisítás, zaklatás stb.).

 

VI. A szülő és az iskola

A szülő (a gyermek törvényes képviselője) és az iskola legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez a szükséges feltételeket.

 • Fontos, hogy a szülõ rendszeres kapcsolatot tartson az iskolával.
 • Kérjük, hogy a szülõ a problémákat először a szakos pedagógussal és az osztályfőnökkel beszélje meg.
 • A szülő a családjogi változásokat, illetve a családi élet lényeges változásait közölje az osztályfőnökkel (pl. lakhely- és névváltoztatás).
 • A szülő és a pedagógus viszonyát a kölcsönös tisztelet határozza meg.
 • A személyes találkozások a szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt napok keretén belül valósulnak meg.
 • Kérjük, hogy a szülők egymás közti nézeteltéréseiket, legyenek ezek akár gyermekeikkel kapcsolatosak, ne az iskolában rendezzék.
 • Kérjük, ha a szülők gyermekeikért érkeznek, akkor intézményünk biztonsága és a tanulóink védelme érdekében az iskola bejárata előtt várakozzanak, és tartsák tiszteletben a csengetési rendet.

 

Ez az iskolai rendtartás a pedagógiai tanács jóváhagyásával a tanítási év alatt változtatható.