Archív
Tartalom
Fontos információ!
2021. január 22.

FONTOS INFORMÁCIÓ!
2021. január 21.

     Tisztelt Szülők, iskolánk Diákjai!
     A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által 2021. október 23-án kiadott határozata alapján az alapiskolák 5-9. évfolyama október 26-tól távoktatásban részesül. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a nyárasdi Alapiskola igazgatósága tudatja iskolánk diákjaival és azok törvényes képviselőivel, hogy a pedagógiai tanácsülés jóváhagyásával a 2020/2021-es tanév félévi értékelését  január 31-én tartjuk.
     A Pedagógiai tanácsülés jóváhagyásával a fennálló rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő tantárgyakat az 5-9. évfolyamban nem osztályozzuk:

• zenei nevelés
• etikai nevelés
• vallási nevelés
• technika
• testnevelés
• polgári nevelés
• matematikai gyakorlatok a 9. osztályban

magyar nyelvi gyakorlatok a 9. osztályban

    Ezen tantárgyak mellé a félévi értékelésnél az „abszolválta” kifejezés kerül.A többi tantárgy esetében az értékelés az Oktatási Minisztérium által  előírt utasítások szerint valósul meg.
     Az első évfolyam tanulói a félévi értékelésnél kizárólag szóbeli értékelést kapnak.
A féléves értékelést tartalmazó Kivonatot a minisztérium jóváhagyásával a tanuló csak az iskolába való visszatérésekor, kézbe kapja meg. Amennyiben azt a törvényes képviselő igényli, írásban benyújtott kérelem után postán, ajánlott levél formájában küldhető ki.  
    Az online órákon való részvétel kötelező. Hiányzás esetén az osztályfőnöknél kérhető orvosi igazolással, vagy törvényenyes képviselő által a hiányzás igazolása. Amennyiben ez nem történik meg, igazolatlan hiányzásnak minősül, mely rontott magaviseleti jegyet vonhat magával.

Értesítés!
2021. január 18.
Örömmel értesítjük az érintetteket, hogy megkezdődik a Szülőföldön magyarul” program keretében a tavalyi, 2019/2020-as tanévre szóló nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás átutalása a jogosult pályázók számlájára.
Értesítés
2021. január 7.
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Az új év újabb változásokat hozott az oktatás területén. Kérem, olvassák figyelmesen az
alapiskolákat érintő információkat:
A tanítás január 11-én kezdődik minden évfolyam számára.
Az 1-4 évfolyam január 11-től január 18-ig biztosan távoktatásban részesül. A tanulók
ideiglenes órarend szeint tanulnak majd. Az osztályfőnökök péntekig felveszik a kapcsolatot
a szülőkkel, és megadják a szükséges információkat az oktatással kapcsolatban. A tanulók várhatóan január 18-án térnek vissza az iskolába. Amennyiben ez szükséges, a szülők újra
igényelhetik a Szociális Biztosítónál a beteggondozási táppénzt.
A napközi otthon január 11-től előreláthatólag január 18-ig nem működik.
A felső tagozat távoktatása a már megszokottak szerint folytatódik január 25-ig. Tesztelés
után visszatérhetnek az iskola falai közé.
A kiscsoportos foglalkozás január 18-ig szünetel, a diákok távoktatásban részesülnek.
Tesztelés után a diákok kiscsoportban folytathatják a tanulást az iskolában.
A jelenléti oktatás minden esetben az iskola alkalmazottainak, az egyik törvényes képviselő,
valamint a diákok (5-9 évfolyam) tesztelése után valósulhat meg. A teszteléssel kapcsolatban
bővebb információt később közlünk.
További iskolát érintő változások:
A Tesztelés 5 a 2020/2021-es iskolai évben elmarad.
A Tesztelés 9 időpontja megváltozott: június 9-én magyar nyelvből és matematikából,
június 10-én szlovák nyelvből lesz a 9. osztályos tanulók felmérése.
A 9. osztályosokat érintő felvételi vizsgák időpontja is megváltozott: az első időpont május
3., a második május 10. A tehetségvizsgákra május 5-én és május 12-én kerül sor.
Remélve a boldogabb, és egészségben gazdag új évet kívánunk sok erőt, kitartást, szorgalmat,
türelmet, és legfőképpen kölcsönös megértést mindenkinek!
Az iskola igazgatósága
4. gyertyagyújtás
2020. december 18.

Bár még egy vasárnap előttünk áll, az iskola falai között ma találkoztunk utoljára karácsony
előtt. A nagyedik osztályos tanulók örömmel tettek eleget annak a megtisztelő feladatnak,
hogy az utolsó tanítási napon meggyújtsák az adventi koszorú 4. gyertyáját. Szorgalmasan
készültek erre a feladatra, rövid versekkel köszöntötték a karácsony közeledtét.
Természetesen róluk is készült kép a karácsonyfánk alatt.
Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
2020. december 18.
Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminiszterének határozata
alapján a 2020/2021-es tanév karácsonyi szünideje 2020. december 21-től (hétfő) 2021. január
8.-ig (péntek) tart. Az első tanítási nap előreláthatólag 2021. január 11. Változás esetén
értesítjük Önöket.
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a 2021. február 1-re tervezett félévi szünidő elmarad.
A 2020/2021-es iskolai év második féléve 2021. február 1-én kezdődik.
Mézeskalácssütés az iskolában
2020. december 14.
Az adventi hangulat áthatja hétköznapjainkat. Apró figyelmességek, ajándékok készítése
a várakozást meghittebbé teszi. Még inkább érezhető ez, ha mézeskalács illata lengi be az
iskola épületét. Harmadik osztályos tanulóink mézeskalács sütésével lepték meg iskolánk
apraját-nagyját. Természetesen, a frissen sült illatos édesség „minőségi ellenőrzésen is
átesett“. Mindenki tetszését elnyerte a szívvel-lélekkel készített mézeskalács.
3. gyertyagyújtás
2020. december 14.
Iskolánk folyosója egyre fényesebb. A harmadik osztályos tanulók jóvoltából a harmadik gyertya is lángra lobbant. Rövid történet mesélésével, énekszóval köszöntötték advent 3. hetét. Örömmel állták körül a nagy karácsonyfát.
Mikulás az iskolában
2020. december 8.
Az iskola mellett működő szülői szövetség jóvoltából Mikulás napja alkalmából apró
figyelmesség várta az iskola alsó tagozatos tanulóit. Bár a járványhelyzet miatt Mikulás apó
nem kopogtatott be az osztályokba, de az ablak alatt hallgatózva felfigyelt a sok szorgalmas
kisdiákra, és itthagyta megérdemelt jutalmukat. A tanulók örömmel fogadták az ajándékot.
Köszönet érte!